Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2008

ΑΝΑΚΙΝΗΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Πρόσωπα ἔργα καὶ ἡμέραι ὅλα θυελλώδη


ἐνθάδε κεῖνται ἀραγμένα ὅλα στὴν ἴδια ἀκύμαντη γαλήνη.
Ἄραγε ἀπὸ τὶ ἐλησθμονήθηκαν;Ἐσωκλείονται ὁδηγίες.


Ἂν τὶς διαβάσεις προσεκτικὰ


Σύνθεση


Προφυλάξεις


Δοσολογία


ἕν κοχλιάριον τοῦ καφὲ καὶ οὔτε φῶς νηστικὸ


ἤ μιὰ μεγάλη ξέχειλη ὥς ἀπάνω ἐκφυφλωτικὴ ρευστότητα
θὰ δεῖς ὅτιτίς ἴδιες θανατηφόρες παρενέργειες ποὺ ἔχει


ἡ μικρὴ δόση ἀγάπης


τὶς ἴδιες ἀκριβῶς ἐπιφυλάσσει καὶ ἡ μεγάλη.Γι᾿ αὐτὸ καὶ στὸ ἐρώτημα
ἄραγε ἀπὸ τί ἐλησμονήθηκανβλέπεις χαραγμένο


τόσο ἀναπάντητο χορτάριασμα.


Δεν υπάρχουν σχόλια: